Formularz zgłoszeniowy

WARTOŚĆ SZKOLENIA 1800 ZŁ

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Numer prawa wykonywania zawodu:

Tytuł naukowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez INTIMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Legionowie, ul. Spacerowa 2, 05-119 Legionowo, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzania szkolenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia przeze mnie udziału w szkoleniu.”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez INTIMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Legionowie, ul. Spacerowa 2, 05-119 Legionowo, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTIMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Legionowie, ul. Spacerowa 2, 05-119 Legionowo, w celu korzystania z prowadzonej przez INTIMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Legionowie usługi newsletter, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy usługi newsletter.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail oraz nr telefonu, informacji handlowych dotyczących produktów i usług spółki INTIMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Legionowie, ul. Spacerowa 2, 05-119 Legionowo. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości odwołania zgody w każdym czasie.


Pouczenie
Administratorem danych osobowych jest INTIMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Legionowie, ul. Spacerowa 2, 05-119 Legionowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000558126, NIP: 5361919431.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i bezterminowe. Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo dostępu, możliwość poprawienia, zmiany lub usunięcia swoich danych. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja szkolenia oraz usługi newsletter.