Prowadzący

Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. nadzw. GUMed jest dyplomowanym ginekologiem-położnikiem z ponad 20-letnim stażem pracy. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, a w 2012 roku miano doktora habilitowanego. Jako profesor nadzwyczajny jest obecnie zatrudniona na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pracuje już od 1995 roku. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne, prowadząc zajęcia ze studentami, lekarzami odbywającymi staże specjalizacyjne, kursy oraz indywidualne szkolenia w zakresie ultrasonografii.

Dr n. med. Marzena Dębska to absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, która praktyki studenckie odbyła w Portugalii, a staż podyplomowy w warszawskiej Klinice Położnictwa i Ginekologii. W 2007 roku obroniła pracę doktorską pt. „Skuteczność i bezpieczeństwo metod stosowanych w diagnostyce i terapii alloimmunologicznej małopłytkowości płodu”. Uczestniczyła w wielu stażach naukowych o tematyce kardiologicznej, które poruszały zagadnienia związane z zaburzeniami krzepnięcia u ciężarnych, chorób żylnych czy wewnątrzmacicznych zabiegów kardiologicznych. Potwierdzeniem nabytych umiejętności są uzyskane certyfikaty polskie i zagraniczne oraz zasiadanie, a od 2016 roku przewodniczenie, Zarządowi Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Halina Szymkiewicz-Dangel jest absolwentką warszawskiej Akademii Medycznej, którą ukończyła w 1980 roku. Od 2013 roku mianowana tytułem profesorskim. Posiada specjalizację z zakresu pediatrii i kardiologii, a doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka. Od 2006 roku jest właścicielką Poradni USG Agatowej, przy Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, będącej największym w Polsce referencyjnym ośrodkiem kardiologii prenatalnej. Jest autorką podręcznika „Kardiologia Prenatalna – podstawy diagnostyki i terapii”, a także autorem lub współautorem wartościowych prac naukowych. Doceniona za wkład w rozwój kardiologii prenatalnej otrzymała nagrodę "Parasol Szczęścia".
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marek Preis to dyplomowany lekarz medycyny, posiadający specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii. Od 2001 roku posługuje się tytułem doktora habilitowanego, a od 2012 roku jest profesorem. Zatrudniony na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym posiada doświadczenie w kierowaniu Katedrą Perinatologii, Kliniką Położnictwa oraz Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych. Potwierdzeniem posiadanych przez niego kwalifikacji są certyfikaty wydane przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne oraz sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.
Prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski jest pracownikiem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i kierownikiem tamtejszej Katedry Pielęgniarstwa Położniczo- Ginekologicznego. Posiada doświadczenie oraz zainteresowania z zakresu ciąż wielopłodowych i zagadnień odnoszących się do problemu niepłodności. Jest autorem lub współautorem 17 książek i podręczników oraz około 200 prac naukowych z zakresu położnictwa i ginekologii. Jako doświadczony specjalista zasiada w towarzystwach polskich i zagranicznych, piastując jednocześnie rolę przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego, Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.