Nasza Szkoła Ultrasonografii

to cykl szkoleń z zakresu ultrasonografii organizowanych przez firmę Intimex dla lekarzy specjalistów i specjalizujących się w badaniach ultrasonograficznych. Obejmuje on wykłady połączone z warsztatami, prowadzone przez uznanych specjalistów. Inicjatywa stawia sobie za cel podnoszenie kwalifikacji oraz poszerzanie wiedzy lekarzy z zakresu najnowszych metod diagnostyki ultrasonograficznej.

Program zajęć powstaje pod kierunkiem głównej wykładowczyni i współtwórczyni szkoły, dr hab. med. Małgorzaty Świątkowskiej-Freund, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

zobacz więcej

Szkolenia stacjonarne 2020

Ultrasonograficzne wskazania do cięcia cesarskiego. Ultrasonografia patologii jajnika.

Jastarnia 19-21.03.2020 r.

Zobacz więcej

Ultrasonografia w nefrologii: co ultrasonografista wiedzieć powinien ?

Jastarnia 19-21.03.2020 r.

Zobacz więcej

Patologia I trymestru i terapia wewnątrzmaciczna w ciąży bliźniaczej

Jastarnia 22-24.10.2020 r.

Zobacz więcej

Dr hab. med.
Małgorzata Świątkowska-Freund
profesor nadzwyczajna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
jest specjalistą położnictwa i ginekologii oraz specjalistą perinatologii z 25-letnim stażem pracy. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, a w 2012 roku miano doktora habilitowanego. Jako profesor nadzwyczajny jest obecnie zatrudniona na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pracuje już od 1995 roku. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne, prowadząc zajęcia ze studentami, lekarzami odbywającymi staże specjalizacyjne, kursy oraz indywidualne szkolenia w zakresie ultrasonografii. Jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie perinatologii.