Nasi wykładowcy

Dr hab. med.
jest specjalistą położnictwa i ginekologii oraz specjalistą perinatologii z 25-letnim stażem pracy. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, a w 2012 roku miano doktora habilitowanego. Jako profesor nadzwyczajny jest obecnie zatrudniona na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pracuje już od 1995 roku. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne, prowadząc zajęcia ze studentami, lekarzami odbywającymi staże specjalizacyjne, kursy oraz indywidualne szkolenia w zakresie ultrasonografii. Jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie perinatologii.
Dr hab. med. Marzena Dębska, prof. nadzw.
to absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, która praktyki studenckie odbyła w Portugalii, a staż podyplomowy w warszawskiej Klinice Położnictwa i Ginekologii. Jest specjalistą położnictwa i ginekologii oraz specjalistą perinatologii. W 2007 roku obroniła pracę doktorską pt. „Skuteczność i bezpieczeństwo metod stosowanych w diagnostyce i terapii alloimmunologicznej małopłytkowości płodu”. Uczestniczyła w wielu stażach naukowych o tematyce kardiologicznej, które poruszały zagadnienia związane z zaburzeniami krzepnięcia u ciężarnych, chorób żylnych czy wewnątrzmacicznych zabiegów kardiologicznych. Potwierdzeniem nabytych umiejętności są uzyskane certyfikaty polskie i zagraniczne oraz zasiadanie, a od 2016 roku przewodniczenie, Zarządowi Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.
Prof. dr hab. n. med.
jest absolwentką warszawskiej Akademii Medycznej, którą ukończyła w 1980 roku. Od 2013 roku mianowana tytułem profesorskim. Posiada specjalizację z zakresu pediatrii i kardiologii, a doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka. Od 2006 roku jest właścicielką Poradni USG Agatowej, przy Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, będącej największym w Polsce referencyjnym ośrodkiem kardiologii prenatalnej. Jest autorką podręcznika „Kardiologia Prenatalna – podstawy diagnostyki i terapii”, a także autorem lub współautorem wartościowych prac naukowych. Doceniona za wkład w rozwój kardiologii prenatalnej otrzymała nagrodę "Parasol Szczęścia".
Prof. dr hab. n. med.
specjalista położnictwa i ginekologii oraz specjalista perinatologii. Od 2001 roku posługuje się tytułem doktora habilitowanego, a od 2012 roku jest profesorem. Zatrudniony na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym posiada doświadczenie w kierowaniu Katedrą Perinatologii, Kliniką Położnictwa oraz Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych. Potwierdzeniem posiadanych przez niego kwalifikacji są certyfikaty wydane przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne oraz sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Od 2006 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
Prof. dr hab. n. med.
jest pracownikiem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i kierownikiem tamtejszej Katedry Pielęgniarstwa Położniczo- Ginekologicznego. Posiada doświadczenie oraz zainteresowania z zakresu ciąż wielopłodowych i zagadnień odnoszących się do problemu niepłodności. Jest autorem lub współautorem 17 książek i podręczników oraz około 200 prac naukowych z zakresu położnictwa i ginekologii. Jako doświadczony specjalista zasiada w towarzystwach polskich i zagranicznych, piastując jednocześnie rolę przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego, Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.
Prof. dr hab. n. med.
jest członkiem zarządu Sekcji Ultrasonografii oraz Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych w czasopismach polskich oraz zagranicznych oraz ponad 60 rozdziałów w publikacjach książkowych. W 2006 otrzymała nagrodę Rektora AM w Poznaniu za osiągnięcia naukowe. Jest pasjonatką diagnostyki ultrasonograficznej oraz terapii wewnątrzmacicznej. Główne zainteresowania obejmują problematykę związaną z echokardiografią płodową, diagnostyką zaburzeń hemodynamicznych w ciąży wielopłodowej, monitorowaniem stanu płodów w ciąży powikłanej IUGR oraz oceną nieprawidłowej implantacji łożyska.
Prof. dr hab. n. med.
Od początku kariery zawodowej związany jest z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Od roku 2002 kieruje III Katedrą i Kliniką Ginekologii UMLUB. Doktorat w roku 1986, habilitacja w roku 1997, tytuł profesora w roku 2003. Pracował i prowadził badania w wielu ośrodkach klinicznych za granicą, między innymi w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Queen’s University of Belfast oraz w Harvard Medical School w Bostonie. Jest autorem ponad 350 publikacji naukowych, redaktorem wielu monografii. Publikował/recenzował prace w kilkunastu czasopismach o zasięgu globalnym i wysokich współczynnikach oddziaływania. Wygłosił kilkadziesiąt wykładów na zaproszenie organizatorów międzynarodowych kongresów/sympozjów. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.
Advanced Application Specialist Women’s Health Ultrasound
Adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawa medycznego. Od wielu lat z sukcesami reprezentuje lekarzy w procesach o błędy medyczne. Zajmuje się reprezentowaniem lekarzy w sprawach karnych i cywilnych, udziela im porad prawnych i występuje na konferencjach w sprawach z zakresu prawa medycznego.
General Imaging and ABUS Segment manager in GE Healthcare Ultrasound
Biomedical Engineering from National University of Athens with specialization on Medical Image Processing and S/W development. 15 years of clinical and educational experience in ultrasound in GE Healthcare on roles of regional application specialist, global clinical product management and R&D and segment management.
Dr n. med.
Dr n. med.
Prof. dr hab. n. med.
Dr n. med.