Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska – Freund, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Diagnostyka wad w ciąży – po co?