Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska – Freund, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Hipotrofia jednego płodu w ciąży bliźniaczej dwukosmówkowej