Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska – Freund, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Selektywna hipotrofia płodu w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej