Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska – Freund, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Terapia wewnątrzmaciczna przepuklin oponowo-rdzeniowych