Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska – Freund, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wady OUN - diagnostyka, postępowanie